Sinds 2015 is de locatie van Stichting Bildung gevestigd in deKerk aan het Waterlandplein in Amsterdam Noord. Samen met de woongroep en vrijwilligers is van deKerk een sociaal cultureel centrum gemaakt.

DeKerk. Het Vianneycentrum was een Rooms-Katholieke kerk die in 1969 is gebouwd. Het is lange tijd ook in die functie gebruikt, tot in oktober 2008 het gebouw officieel is ‘ontkerkt’. Sindsdien is de kerk door verschillende instellingen voor diverse tijdelijke doeleinden gebruikt, waaronder de Pinkstergemeente. Van 1 januari 2012 tot en met juni 2015 waren er, door middel van een gebruiksovereenkomst, onder andere een kapper, denksportcentrum en een kinderdagverblijf gehuisvest. Met het oog op de toekomstige sloop van het gebouw zocht eigenaar Stadgenoot een tijdelijke, doch vastere en meer openbaar toegankelijke invulling voor het gebouw. Stichting Bildung verwacht te kunnen voorzien in deze invulling in de periode 2018 tot juli 2020.

Woongroep. In het gebouw van Stichting Bildung aan het Waterlandplein in Amsterdam Noord is een woongroep gehuisvest. Dit zijn allen ondernemers, dromers, denkers, doeners en makers. Het woondeel betreft de voormalige pastorie van de oorspronkelijke kerk. Hier wordt gezamenlijk gewoond met 9 bewoners die actief zijn binnen de stichting. De woongroep deelt het gebruik van de keuken en tuin.

De bewoners hebben ruime ervaring met onder andere jongerenprojecten, podiumkunsten, duurzaamheidsvraagstukken, ruimtelijke herontwikkeling, horeca en audiovisuele producties. Wil je meer weten over een of meerdere bewoners bekijk dan de vrijwilligers pagina.