Stichting Bildung biedt tijdelijk onderdak aan mensen in nood

Vanuit Stichting Bildung bieden we in de periode van 1 tot 31 mei 2019 onderdak aan een groep vluchtelingen. De groep bestaat uit 49 personen, voornamelijk in de leeftijd van 18-25 jaar, waarvan het merendeel afkomstig is uit Eritrea.

Stichting Bildung heeft de groep van 11 tot 15 april al 4 nachten opvang geboden. De ervaringen waren wederzijds erg positief. Niet alleen was de dankbaarheid vanuit de groep enorm, ook de geboden hulp van allerlei buurtbewoners, buurtwinkels en overige initiatieven was hartverwarmend.

De groep staat op de wachtlijst voor de gemeentelijke opvang, maar daar komen pas vanaf 1 juli nieuwe plekken vrij.  Omdat een oplossing vanuit de gemeente op zich laat wachten heeft ‘Code Rood Netwerk’ de zorg voor deze groep op zich genomen. Dit vanuit de gedachten dat in Amsterdam geen mens op straat hoeft te slapen en recht heeft op basis humanitaire hulp. Vanuit deze gedachten stellen wij vanuit Stichting Bildung dan ook onze ruimte als sociaal-cultureel centrum ter beschikking voor de periode van 1 maand. In de tussentijd zal er gezocht worden naar nieuwe oplossingen door ‘Code Rood Netwerk’, waarbij de einddatum van 31 mei in onze locatie aan de Volendammerweg 150 definitief is.

In de periode zal er een kerngroep van coördinatoren en vrijwilligers van het Code Rood Netwerk de groep 24/7 ondersteunen. Ook de vrijwilligers van Stichting Bildung zijn actief betrokkenen tijdens deze maand en zullen diverse activiteiten organiseren waar zowel buurtbewoners als de tijdelijke bewoners aan deel kunnen nemen en elkaar kunnen ontmoeten. We zien deze maand dan ook als een kans om invulling te geven aan onze visie: Interactie en wederzijds begrip in de buurt te stimuleren en een sociaal-cultureel platform te zijn voor initiatieven en uitwisseling. We willen deze maand dan ook bestaande activiteiten doorzetten – zoals de Open Huiskamer en weggeefwinkel op de zaterdagmiddag – als in samenwerking met buurtbewoners nieuwe activiteiten ontwikkelen. Dus mochten er buurtbewoners willen komen helpen en ideeën hebben voor gezamenlijke culturele, sport- en/of sociale activiteiten: Kom bij ons langs!

De beslissing om deze vorm van onderdak te bieden is breed gedragen door Stichting Bildung en relevante samenwerkingspartners. Zowel met de Gemeente Amsterdam als Stadsgenoot zijn intensieve gesprekken gevoerd over de voorwaarden voor deze constructie. Daarbij zijn een aantal afspraken gemaakt met betrekking tot de voorzieningen voor de groep tijdelijke bewoners, ons wooncomfort als vaste bewoners van de locatie en de leefbaarheid in de buurt. Dit heeft o.a. geleid tot een concreet activiteitenprogramma, vaste maaltijden en duidelijke leefregels zoals een avondklok om geluidsoverlast tegen te gaan.

Wij willen volledig transparant zijn over de gezamenlijke aanpak en willen graag actief met alle betrokkenen en geïnteresseerden in gesprek. We nodigen u van harte uit voor de informatieavond op dinsdag 7 mei om 19:00 bij Huis van de Wijk Waterlandplein, Waterlandplein 302. Daarnaast bent u van harte welkom op de wekelijkse “DeHuiskamer” van Stichting Bildung op zaterdag 11 mei. DeHuiskamer is elke zaterdag tussen 12:00 en 15:00, waarbij stichting Bildung haar deuren openzet voor de buurt en u welkom bent om te komen shoppen in de weggeefwinkel, voor een gratis lunch en voor een huiskamer setting met spelletjes en gelegenheid voor flexwerken.

U kunt ten alle tijden contact opnemen; of als u een persoonlijk gesprek of op bezoek wilt komen horen we dit graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met stichting Bildung per mail info@stichtingbildung.nl en telefonisch via 06-45019375, en Code Rood Netwerk (Annette Kouwenhoven) op 06-21235320

Met vriendelijke groet,

Stichting Bildung en Code Rood Netwerk*

*Het Code Rood Netwerk is een initiatief van maatschappelijke organisaties en betrokken burgers rondom ongedocumenteerde Amsterdammers. Dit zijn organisaties zoals Caritas Amsterdam, Wereldhuis van de Protestantse Diaconie, Amsterdam City Rights en Stap Verder.