When:
juli 2, 2020 @ 10:00 – 11:30
2020-07-02T10:00:00+02:00
2020-07-02T11:30:00+02:00

‘Tussen stimulus en respons bevindt zich een ruimte. In die ruimte ligt de kracht om ons antwoord te kiezen. In ons antwoord ligt onze groei en onze vrijheid.’- Viktor Frank

We leven in een hectische wereld die veel van ons vraagt, soms kan dat allemaal te veel zijn en hebben we de behoefte om een pauze te nemen. Gedachten van stress, onzekerheid, wanhoop, maar ook gevoelens zoals angst kunnen ons soms heel klein laten voelen. Zo blijkt dat ons geluk niet zozeer afhangt van wat ons overkomt, maar veel meer onze houding tegenover wat er gebeurt.

Mindfulness is een mooie manier om ervaringen met meer mildheid en vriendelijkheid te benaderen, om te leren dat de manier hoe we reageren ons gevoel beïnvloedt. Deze realisatie helpt om bewuste keuzes te kunnen maken om soms ervoor te kiezen gedachten te accepteren en zo los te laten, in plaats van op ze te reageren, ze te onderdrukken en zo vast te komen zitten. Dit kan ons helpen om met meer bewustzijn bij het moment te komen en sensaties volledig te ervaren.

Over de Trainer: Lara is een bewoner van DeKerk en mindfulnesstrainer. Ze is recentelijk met haar project The Root of Life begonnen, vanuit waar ze workshops begeleidt rondom de innerlijke transitie naar een levensondersteunende toekomst, waar de mens in symbiose leeft met de natuur. Mindfulness dient hierbij als een middel om bewust te worden van ons schadelijk, individualistisch en vervuilend gedrag dat ons vervreemd met onszelf en de aarde.

Deze training is op donatie! Meld je aan! We werken graag met aanmeldingen, stuur een email naar Lara@stichtingbildung.nl als je mee wilt doen. Er zijn beperkte plekken beschikbaar dus wees op tijd! Binnenlopen mag ook maar vol = vol Elke keer komt er een ander onderwerp aan bod. We hebben er zin in! Liefs


“There is a space between stimulus and response. In that space lies the strength to choose our answer. In our answer lies our growth and our freedom. “- Viktor Frankl

We live in a hectic world that demands a lot from us, sometimes it can all be too much and we feel the need to take a break. Thoughts of stress, uncertainty, despair, but also feelings such as fear can sometimes make us feel very small. It turns out that our happiness depends not so much on what happens to us, but rather on our attitude towards that.

Mindfulness is a great way to approach experiences with more gentleness and kindness, to learn that the way we respond affects our feelings. This realization helps to make conscious choices, sometimes choosing to accept and letting go of thoughts, instead of reacting to them, suppressing them and getting stuck. This can help us to arrive in the moment with more awareness and a full experience of our senses.

About the Trainer: Lara is a resident of DeKerk and a mindfulness trainer. She recently started her project The Root of Life, through which she facilitates workshops around the inner transition towards a life-sustaining future, where people live in symbiosis with nature. Mindfulness serves as a tool to become aware of our harmful, individualistic and pollutive behaviors that alienates us from ourselves and the earth.

This training is on donation! Sign Up! We work with registrations, please send us an email to Lara@stichtingbildung.nl if you want to participate. Limited places are available so be on time! Each time we will explore a different part of mindfulness. We are looking to go on this journey together! Love