Over ons

Bildung is een stichting. Bildung is een woongemeenschap. Straks ook een cultureel centrum, een eetcafé'tje, een podium, een expositieruimte en… Read More

Programma

Bildung organiseert diverse activiteiten om op de hoogte te blijven van onze activiteiten bekijk onze agenda. Read More

Contact

Heeft u nog vragen over Bildung of wilt u meer informatie neemt u dan gerust contact met ons op. Read More

Stichting Bildung is op zoek!

Na bijna vijf jaar is het tijd om te verhuizen. Stichting Bildung heeft het pand DeKerk  voor  vijf  jaar  in beheer  gekregen  van  woningcorporatie Stadgenoot. Deze periode loopt af  in de zomer  van 2020,  waarna het pand gesloopt  wordt  voor  nieuwbouw, in het kader van  de  vernieuwingen  van  de  Waterlandpleinbuurt  als  gemeentelijke  ‘ontwikkelbuurt’.  Bildung  is  op zoek  naar een nieuw  pand om te ontwikkelen en schetst hiervoor  verschillende scenario’s die een  woon-/werkfunctie combineren met een buurtfunctie.

Scenario korte termijn

Voor  een periode  van max. vijf  jaar  kan Stichting Bildung fungeren als leegstandbeheerder  en sociaal ontwikkelaar  van een pand op basis  van een (deel)bruikleen constructie. Hierbij  wordt vanuit de huisvesting  van de stichting en haar bewoners gewerkt aan het opzetten  van een plek waar  buurtinitiatieven, creatieve ondernemers en buurtbewoners letterlijk ruimte en ondersteuning krijgen bij het opzetten  van activiteiten die de buurt ten goede komen. Een publieke buurtfunctie speelt hierbij een centrale rol en een nader  te bepalen deel van de ruimte  wordt dan ook hieraan toegekend. De inrichting, evenals noodzakelijk bouwkundige aanpassingen,  worden in het eerste jaar  door  Bildung uitgevoerd. Daarnaast doorlopen  wij eventueel benodigde  vergunningsprocedures. Hierbij kan rekening  worden gehouden met de tijdelijke aard  van het gebruik en beheer  door  te  werken met modulaire oplossingen. Iedere locatie is uniek en  vraagt om een ontwikkelplan op maat dat aansluit bij direct omwonenden.

Scenario lange termijn

Een termijn  van meer  dan  vijf  jaar  geeft Bildung de kans om de ontwikkeling en maatschappelijke invulling  van het pand grondig aan te pakken. Bildung kan zich organiseren als  wooncoöperatie die  vanuit het gemeentelijke kader  van het Actieplan  Wooncoöperaties  Amsterdam een langdurige  verduurzaming en garantstelling van de maatschappelijke  waarde  van het pand bewerkstelligt. Collectief  wonen  vormt hierbij de basis  voor  zelfbeheer  van het pand, dat naast het eigen  wonen maatschappelijke functies faciliteert. De  wooncoöperatie neemt hierbij de verantwoordelijkheid  van het gehele pand op zich en fungeert als kwartiermaker  in het samenbrengen van buurtinitiatieven en maatschappelijke ondernemingen in het pand. Het beheer  en benodigde aanpassingen  vallen daarbij onder verantwoordelijkheid  van Bildung. Benodigde aanpassingen kunnen  worden uitgevoerd in semi-permanente of  structurele  vorm. Hierbij kan Bildung het eigendom  van het pand overnemen of een langdurige beheerovereenkomst aangaan. Dit stelt ons in staat om maatwerk te leveren  voor  de ontwikkeling  van een pand, juist  vanuit de cohesie tussen bewoners en gebruikers en de diversiteit  van de buurt. De bewoners  van Bildung ontwikkelen een nieuw  model  voor  hoe een  wooncollectief coproducent en participant  van de buurt kan zijn.

Combinatie: lange termijn  vanuit tijdelijk

Een combinatie tussen tijdelijk beheer  en langdurige vestiging (10 jaar  of  langer) kan een gewenste constructie zijn om een grondige herontwikkeling te realiseren.  Vanuit een bruikleenovereenkomst kan Bildung zich inzetten als kwartiermaker  voor maatschappelijke initiatieven en structurele aanpassingen aan het gebouw  doorvoeren. De initiële tijdelijke beheerstatus kan Bildung en de pandeigenaar  de gelegenheid geven om mogelijkheden  voor  vast beheer  of  koop  van het pand te onderzoeken. Visiedocument ¾

Heeft u tips?

Heeft u tips voor locaties, of kent u contactpersonen die ons wellcicht verder kunnen helpen? Laat het ons weten door te mailen naar info@stichtingbildung.nl of the bellen naar +31 6 45019357. Voor meer informatie over wie wij zijn en wat we doen kunt verder op deze website kijken en voor vragen kunt natuurlijk ook altikd mailen of bellen.